Så kan du som lärare jobba för ökad läsning

Läsning 30 minuter om dagen – ”En läsande klass”

Läsrörelsen arbetar ständigt med nya projekt som involverar den svenska skolan. I det pågående projektet ”En läsande klass” arbetar man för att uppmuntra lärare på låg- och mellanstadiet till att ägna 30 minuter varje skoldag till läsning och läsförståelse. Samtidigt vill man i projektet även erbjuda lärarna olika verktyg som de kan applicera i sin undervisning för att förbättra läsförståelsen.

Delta i ”En läsande klass”

Du som är lärare på låg- eller mellanstadiet hittar studiehandledning, textmaterial och inspirationsfilmer på projektets hemsida under rubriken ”Så här gör du”.

Arbeta i bokcirkel – ”Berättelser som förändrar”

Tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bland många andra har läsrörelsen under 2017 arbetat med projektet ”Berättelser som förändrar”. 200 högstadie- och gymnasieskolor deltog där klassuppsättningar med böcker funnits som eleverna arbetade med i stora bokcirklar. Målet var att lyfta fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier.

Delta i Läsrörelsens nästa projekt

”Berättelser som förändrar” är numer ett avslutat projekt, men det finns goda möjligheter att som högstadie- eller gymnasieskola delta i nästkommande projekt. Du som är lärare kan kontakta Läsrörelsen för aktuell information.

Söker du jobb som lärare?

Erfaren lärare, helt nyexad eller kanske bara nyfiken på att vikariera? Besök vår sida ”Lediga lärarjobb” så hittar du en bra samlingssida för lärarjobb i hela landet. Bli en del i lärarkåren som lär för livet!