Läsrörelsen

Läsrörelsens start

Läsrörelsen är en förening som sedan starten år 2000 jobbar för att öka läsförståelsen hos barn och ungdomar i Sverige. Studier visar att läsförståelsen har minskat dramatiskt och att uppemot 20 000 ungdomar inte kan läsa texter när de lämnar grundskolenivå. Detta leder i sin tur ofta till arbetslöshet senare i livet, i mycket större utsträckning än barn som var läskunniga i grundskolan.

”Ge dina barn ett språk”

Den första stora kampanjen som Läsrörelsen drog igång grundades på studier som visade att föräldrar börjat läsa allt mindre för sina barn under 1990-talet. Föreningen motto “ge dina barn ett språk” var först namnet på kampanjen men blev senare anammat som motto för hela rörelsen.

”Lär för livet”

2002 var det dags för läsrörelsen att dra igång sin andra kampanj “lär för livet”. Där blev bland många andra just grundskollärare ett viktigt redskap då kampanjen siktade på att ta vara på lusten att lära sig under ett livslångt perspektiv. Detta med hjälp av skolor, populärvetenskap, folkbildning och kultur för att bara nämna några.

Lästrenden har vänt

Sedan föreningen startade har statistiken vänt när det gäller föräldrar som läser för sina barn. Barnbarometern är en studie som presenteras vartannat år. 1999 hade trenden varit negativ under 15 års tid men så slutligen när den presenterades 2001 hade trenden vänt. Under de kommande 2 åren skulle läsningen ha ökat med 7%. Det var bara för en grupp småbarnsföräldrar som läsandet gick neråt. Studien visade att bland högutbildade föräldrar så sjönk faktiskt andelen som läste för sina barn med några procent.