Läsrörelsen

Läsrörelsen är en förening som jobbar för att öka läsförståelsen hos barn och ungdomar i Sverige. Studier visar att läsförståelsen har minskat dramatiskt och att upp emot 20 000 ungdomar kan inte läsa texter när de lämnar grundskolenivå. Detta leder i sin tur ofta till arbetslöshet senare i livet, i mycket större utsträckning än barn som var läskunniga i grundskolan. En OECD-undersökning visade att upp emot 25% av de som inte kan läsa i grundskolan blir arbetslösa senare jämfört med 2.5% av de som var läskunniga. Detta är ett problem som i längden leder till att människor får mindre kontroll över sina egna liv och det blir ett problem för demokratin. Den första stora kampanjen som läsrörelsen drog igång var år 2000 då studier visade att föräldrar börjat läsa allt mindre för sina barn under 1990-talet. Föreningen motto “ge dina barn ett språk” var först namnet på kampanjen men blev senare anammat som motto för hela rörelsen.

Andra kampanj

2002 var det dags för läsrörelsen att dra igång sin andra kampanj “lär för livet”. Där blev bland många andra grundskollärare ett viktigt redskap då kampanjen siktade på att ta vara på lusten att lära sig under ett livslångt perspektiv. Detta med hjälp av skolor, populärvetenskap, folkbildning och kultur för att bara nämna några. Vi bombarderas dagligen av ett väldigt informationsflöde och kampanjen skulle öven jobba för en kunskap att hitta rätt i det väldiga flödet. Sedan föreningen startade har statistiken vänt när det gäller föräldrar som läser för sina barn. Barnbarometern är en studie som presenteras vartannat år. 1999 hade trenden varit negativ under 15 års tid men så slutligen när den presenterades 2001 hade trenden vänt. Under de kommande 2 åren skulle läsningen ha ökat med 7%. Det var bara för en grupp småbarnsföräldrar som läsandet gick neråt. Studien visade att bland högutbildade föräldrar så sjönk faktiskt andelen som läste för sina barn med några procent.

Samarbetspartners